-------
jd0JI (Jb 53 jLs-ill L_
-------
                                      j-"Jb ^JLikJ! 4-u^L) L^j
       iJI Sibj j| 
 .dla
        jJI iihS3 (

     ll JLSSJ 1:  Jlj
                         | La
                      I iSj^' 6- JJ^"I

                      j^uJ jjai- J_aLc


                      JJaJI (ji- On}


                     \ :  d^LJI ^j


                    ^tuuilJI 133^ isj^lill


                        La jiS'l kf.


                         dp-3.iu.Ia
      J-aLc J
                           SPF
  d_L03-JI dj3pj| OjJLcJI c \
I
I
I
I
I

I
        ?-^) jl
  I dj Lo^J I dx^AJ ds^J LiJ I dp- O^L^tJ I Oj l


  jj^s | j^uJI jbS


    u| 3 jlU^-M


j^ Joj-oil .(jalsJI dgJI 3 ij


         :3jOb_oJI
www.epa.gov/aging

       L^^JJ-i (jLS^o^lb
            :'  I
                          ays (^JiSill JJLJ (jjj o4>H Ur^el 6- )

                                       JjioJI dlali

                                          ill Jas-Sb (jig-


                         jl lib-It i_L^J bxa jlcJI CiLabLj djajj3- iijJgJI


                            .ialfc J3$v3 jJ (jlJI 3 CiLabiJI


                         c CiLabiJI jaWLOJ liUij La^JSLoJI (3 i^^ctlll eb

                          CiLabui OJL5-3 li| ipL^sJI djLcjJb di^j-oJ J-o3| .


                            OsjJ cO-S^s- ciabiJI Cijoij li| 3! .CiUL^JI
                                   icaJ Jio ioLtJI i_^->'i JSLA ^JuJ ^ - Jjlaitl A                                     3! JSLu>JI
1
1
1

1
1
1
JU4
Jj^ll J

3! u^o-iJ'
jiS] (3^350
3! fJ-aJI J
3! jJpJI jL
    L) J3J


LAuAcJ I (3 O^ dsZ^U


  uj L!| dwjLaJI S
                               33
                                                   Lcs-i9


                                               JI 3! J3^sJI


                                               pc^i Jj I
                                          j_iu
                                         JI 33^ ^IpcJuill j|

                                         gJI 3] elijjJI j^isJI
                                                 j (jj JJI
                                             AJiAx
    www.epa.gov/aging/resources/
           factsheets/order.htm

                                         (0 -Jl 1333) CiLaUJI jjs j^iSJI AJbAi
                                                     JlJ jl L_iPiJ J-CS^jJI


-------
   American Optometric Association
         :Sunglasses shopping guide
        www.aoa.org/documents/
     SunglassShoppingGuide0805.pdf
  National Institutes of Health, National Eye
               .Institute
Cataract: www.nei.nih.gov/health/cataract/
           cataract facts.asp
   U. S. Environmental Protection Agency,
  Community-Based UV Risk Education: The
   Sunwise Program Handbook, pp. 36, 37
 American Optometric Association. Statement
   on Ocular Ultraviolet Radiation Hazards
  in Sunlight. www.aoa.org/Documents/
          OcularUltraviolet.pdf
 Centers for Disease Control and Prevention,
              .Skin Cancer
   www.cdc.gov/cancer/skin/basic info
                 .Ibid
 American Cancer Society. Skin Cancer Facts,
  www.cancer.org/docroot/PED/content/
   ped_7_l _What_You_Need_To_Know_
  About Skin Cancer.asp?sitearea=&level
 National Institutes of Health, National Cancer
  Institute, "What You Need to Know About
    Melanoma: Melanoma: Who's at Risk
  www.cancer.gov/cancertopics/wyntk/
           melanoma/page?
    Arabic translation of: Health Effects of
            Ultraviolet Radiation
     Publication Number EPA 100-F-10-015
U.S. Environmental Protection Agency
 Community-Based UV Risk Education: The
       SunWise Program Handbook
           www.epa.gov/nrmrl/
      pubs/625r02008/625r02008.htm
          www.epa.gov/sunwise
      Centers for Disease Control
            and Prevention
       Protect Yourself from the Sun
www.cdc.gov/cancer/skin/basic info/howto.
                  htm
     National Institutes of Health
       The National Cancer Institute
  What You Need to Know about Skin Cancer
 www.cancer.gov/cancertopics/wyntk/skin
         The National Eye Institute
                 Cataract
    www.nei.nih.gov/health/cataract/
           cataract_facts.asp
          Macular Degeneration
 www.nei.nih.gov/health/maculardegen/
             armd_facts.asp
  American Academy of Dermatology
              Body Mole Map
       www.melanomamonday.org/
    documents/08 960/o20Melanoma%20
       Monday%20Mole%20Map.pdf
       American Cancer Society
             www.cancer.org
     or 1-800-ACS-2345 (1-800-227-2345)
        Test your Sun Safety IQ
   www.cancer.org/docroot/PED/content/
    PED_7_lx_Take_the_Sun_Safety_Quiz.
           asp?sitearea=&level

-------