m'
•	6MPJCF°
. • mmnKftrnm ¦
•	wm^mmmm •	• °r«an
iifejWMsMM °
•	AimrimRm^A^m ¦ in^Aaiffi±*
£ • Ail^g •
•	Aft3Ilf»IISSI ° -j»si • Wfita
iaM ' -'fsifePI ( iSSflQM ) °

2020^1

^VAENTo^
f I °%	United States Department
f* || * E	of Housing and Urban
\ || J	Development
X Dc\'^'°
United States
Environmental
Protection Agency
United States
Consumer Product
Safety Commission

-------

g;S)i • mti •	• ^Sliltelitl °
iiHslltt±ffi/J\fffl • 711 :
•	in $nfsjii A I! 1^1
•	mmmmmm
•	ftft"
• nmmmm ¦.
* 0II^}S?f(RRP)
xm :
•	Hiiiil^li^^fflj-? • The Lead-Safe Certified Guide to
Renovate Right ( ^{!§IEfii:2ln;^:l^;S?tj*i) ¦ 7if#ISJSit
?i*#SnDpS^SM« (CPSC)
CPSCBMB ¦ ffiifI®;ifnWSl;S • SBSSW®
CPSC
4330 East West Highway
Bethesda, MD 20814-4421
1-800-638-2772
cpsc.gov or saferproducts.gov
chud)
hud^s ¦	¦ ^mmmmmm±mi)m
• mmmuDf&fammmmmmmmtim ¦
HUD
451 Seventh Street, SW, Room 8236
Washington, DC 20410-3000
(202)402-7698
hud.gov/lead
nw ¦ mmmmiimRzmmmmmmmmmmm. •
S^HfnL8IPtM5iJE2P^^{I)#fe^ ,
U. S. EPA Washington DC 20460	EPA-747-K-12-001
U. S. CPSC Bethesda MD 20814	2020^1 R
U. S. HUD Washington DC 20410
17

-------
(EPA)

mm 1 (mn\ • ust#mm • mwnttm
>jii • mmm ¦ immf\)
WEM®
U.S. EPA Region 1
5 Post Office Square, Suite 100, OES 05-4
Boston,MA 02109-3912
(888) 372-7341
mm 2 (§nf Effi • mm\ ¦ ¦
Mit S)
mmm
U.S. EPA Region 2
2890 Woodbridge Avenue
Building 205, Mail Stop 225
Edison, NJ 08837-3679
(732) 906-6809
mm 3 (mmm ¦ iifjisM •
• ESTEEM)
mmm
U.S. EPA Region 3
1650 Arch Street
Philadelphia, PA 19103
(215)814-2088
mm 4 PqlHzE/Sffl • ffiHSiilffi •
)
mmm
U.S. EPA Region 4
AFC Tower, 12th Floor, Air, Pesticides & Toxics
61 Forsyth Street, SW
Atlanta, GA 30303
(404) 562-8998
im 5 ( WJtgffi ¦	• 8? IK fix
#1 •	• immm • MSfitMM)
immm
U.S. EPA Region 5 (LL-17J)
77 West Jackson Boulevard
Chicago, IL 60604-3666
(312) 353-3808
mm 6 (psisfeffl • mmmmm • im
HWffl •	• fi:itifn66SR®=)
U.S. EPA Region 6
1445 Ross Avenue, 12th Floor
Dallas,TX 75202-2733
(214) 665-2704
mm 7 ( Siiffl • iSHSffM • 8?SfS
mmm
U.S. EPA Region 7
11201 Renner Blvd.
Lenexa, KS 66219
(800) 223-0425
mm 8 (¦ mAmv\ • its
mmw
U.S. EPA Region 8
1595 Wynkoop St.
Denver, CO 80202
(303)312-6966
mm 9	¦
JtMUM •	)
mmm
U.S. EPA Region 9 (CMD-4-2)
75 Hawthorne Street
San Francisco, CA 94105
(415)947-4280
mm 1 o (wizjeoffi • sami • mm
)
U.S. EPA Region 10(20-C04)
Air and Toxics Enforcement Section
1200 Sixth Avenue, Suite 155
Seattle, WA 98101
(206)553-1200
16

•	mmmmmmumj • mmm
•	° Rj_hli epa.gov/1ead
tfe—°
. • mm •
BE
m °
•	• mm *
^ °
1

-------
fnlqjl^fi£}£5iAHi*3
tmuTmu • m Mm ^ ma m a m i p 9 is ^ :
•	qsammm () °
•	teAaiSKSKlEEi •
iimiiWTiM&m^ijM
.	¦ 53SM»fg
§M °
• fss?tJi^#ifmAH
^mnmrnmixn

2
MMtuMUtpih
_h'M epa.gov/lead #H hud.gov/lead • W.MM 1-800-424-LEAD
{5323)7mum¦ \>mnmmmmmim
fe °
• if Mm 1-800-426-4791 • m±& i epa.
gov/safewater	°
( cpsc ) mu
rnrnmmm^^m • 1*1^1-800-638-2772 • mmm cpscmh
cpsc.gov M saferproducts.gov.
° ig^$±tn
°I _hl!l epa.gov/leadsE®H^pSl^inm'f4^:|/^1-800-424-LEAD M3l
¦ q[£T&*fi
-------
HfMHtfSMfcS • II
.	lifeam •
. mmxi^ • mimxmmmm •
•	issfffliti • mmmmmmmmmmm ¦ mmmwx ° ifi£n»
mmmmm °4
•	rgreta j razarcon j -
•1 41978^ • mummitsWMm^mmrnmmm - £2008^ ¦ mmmmx
gp«fafi«p°pis±ffliJpL •	• smit • mm
100 ppm -

mmpMMmmmm
^^PifSP^S
*J LI
sn I

fgS&ffittqTISK :
! "ST tt ni ^ Mi ^P if M

mm
• /:

mmis^
mm&mm
PTE

Msm • *mxm •
±-ma
xkmm
JtAfltim1 ' qJSm :
•	^mm (mmtt)
•	r^i ItrL JH
•	>M^M
3

-------

5SSWM;IIJnL7j<¥fi^]ft6^12l@^A0^5S5i±IJP • MIM18^
24M ffSSIlfi -
2I&L • ffi^lil«it^T'H^M}IiJnL,itM :
• J#fit fitW- Eft NJtl 5$, ^ M HI 0 ft H f 11J M ft it
tint•
4

wtmymm
»ffl7KfS^E0WnL5f53S •	¦ TKnifPSH •
imm^t MtK* MSiMnimL«* •
. p.m^mm •	- left •
m •
•	7k lit 7k > ;#}§ *	• IflTkio^Tk® •
•	If^MMM^TkOtpit ( Mounts ) -
wim •	•
(mmm%u)
mmm •	mmmmimmwy^mm
M °
mmmiK-tsmmm ¦	¦
1 -800-426-4791 •	BS + fnL«WP^M ¦ 11^
1-800 424-LEAD.*
m ¦	° ^i^tiiSsKissffitffttitiij ¦
° tmnmmmm^m^jmmm •
* II#sEhIp^SIIWA± ' qflUSMFederal Relay Service HIS
1 -800-877-8339#TTYS5i5S|bSIgfIi| .
13

-------
mm * mmmm-mmmmm*
( rrp ) umsiz^m
(mm-mmmtmmmm) xmm •
im-szm&m -.
/£yz^
•	) i^a
tfelttlfE
•	m^-imum^mmmm^The Lead-Safe
Certifed Guide to Renovate Right
°
5$ ~ ~ Hatpin TOifE
•	Kig)«}S •	° mfm^TM^im • >&mm
•	mwmmn ° mmm&immnm • \\mmmmm ° &mm
0^ • mummm ¦ K±?fS£i±i^rafi$ji °
7®JE^^l§iI^il£$RRPIfI^!3!t¥tI • if ±$H epa.gov/
getleadsafe • lEHsl The Lead-Safe Certifed Guide to Renovate
Right.
12

• nmm978^mmmm^xm • mm^m • mm
• £1978^ •
°2
• £m • mTrnxm^m^m^m
-
. &mmsm§± (?i§±^j^^^h®0<)}S)i^s^^;ji^±^ .
• epa.gov/lead.
nmumnmm r^&L;ij ¦ ^&Lm7K¥S¥s^ffi^®ii.o*^
-------

c mm••m•)jg-«£
not •	°
¦ mm ¦.
•	FOT^
•	TO • • fflff •
¦ mmudiG ¦ aia
WrnMBWk—JBffSffM °	@ftAff3®liS!J^OT
M#±® °	• MAff^» • IgTWnM
muJl^m^mX^M ° TOW^ISfnLMgftOTA¥^73BjEPt :
•	mmmw-^wm^(\ig/mmin± ¦ mmmmmm
•	£JII*3®£100 ng/ft2si£MS
II S/ePIa ° is @ fiiyS:'fl's'?/ti-£llii, FzkW-EfttoEPS • TbMfn,
17-^ .
hnn
I Va .
•	S?/b±MfM • )liS^400 ppmlElAh
•	¦ MIS ( ¥¦& ) £1,200U^±
i5f± •
®*3J—EqJWSfeKt•
nt-istuaji ~	° T-Hta™
immm °
6
*'>tfSfeMt • ii
fp§ • ^40^^(|ig/ft2) •
•	!±:Ert®f^^':i>^250 |ig/ft2
•	ft®tly>^400 |ig/ft2
( Jf,ll 14ftl 1 5 ) • lEJzli epa.gov/lead • IEIJ1I
1-800-424-LEAD (5323) °
11

-------

mmim* ta m	& in • qjw
-	• #nl
¦ mmmmrnmmwm
immmmt^mm • msm
• mmm
¦ »§a
ft • mm^mmmm^^xim
mm -
.	• ra (€
ikxrmfaM)	• mm •
.	(jygi2H) mmm ¦ immmm
( rrp ) aiittffl^^ffiiiig °

10

^~jjmmmm^mmmm
ae
nL '
Mt&Jj °
ftwitif^ ¦ mti&asfts
¦ ItMii :

IS/Si
te-fS

. wm^xm^myt (xrfj ft
^MsxftsiffijjsaffiMjBit ° ~=Ss5iUii
tEfPH ¦ ISIiSPIIWfi
§i«£WfcllW
^ . H^L •
. spe] ¦ • tm • «m
•	1±	P7D~?"£^^S/jb_h
•	Mffi® • &Sft!g±#2|S®'ffc'ilSftfl

• mmm#
7

-------

mmm (mmi zm) m ¦.
•	• mm-m
•	m&m-s
tlllE^ltllnBP^ll^iftl ¦ if ±$H epa.gov/lead • MWM
1-800-424-LEAD (5323) MMM^Wl^Wy^^W ° 3
8
3 IB HtMm m:ff S3HEft A± • qJI-XfijiFederal Relay Service HIS
1 -800-877-8339 ffiTTY KslsSb^fSMff -
MW^HKlSPi :
•	mm&a ¦	°
•	°	¦ ®«I • ®n
ffiUfiiOT ° ° (15ft •
tmMamimm&ik-m ¦ °
•	° M^)9uMMK ¦ M •	°
•	¦ mi&ae± °
•	&mw ~ Bw&mmm •
m&w (ftni2ii:) °
•	mim^-ummm^ ¦ ¦ ^mmm ¦
mu^mm^ ° BMmmmm::m^M9mmn °
9

-------