ii mfaw&m&ikm
	6MPJCFtefSSi^?iftAW+fS80<]JIL 
. mmnKftrnm 
	wm^mmmm 	 ran
iifejWMsMM 
	AimrimRm^A^m in^Aaiffi*
 Ail^g 
	Aft3IlfIISSI -jsi Wfita
iaM ' -'fsifePI ( iSSflQM ) 
//
IcE * ^F
=:! '? L
nff En


 'IJyfl United States
^H^tlTr\ Environmental
m m Protection Agency
,m^
E

United States
Consumer Product
Safety Commission
|l| j % United States Department
~ ill * i of Housing and Urban
y I III I k vi i iwujii ly ai iv
\ HI / Development
&, hi	 #-
Xdem^
?02()-] 1 i:

-------

g;S)i mti 	 ^Sliltelitl 
iSHlUt^Mffi 7SI :
	in $nfsjii A I! 1^1
	iimnmmmm
	ftft"
 mmmmm .
	Mil-
Iff :
	HIiiiiSHfft^ffl}? The Lead-Safe Certified Guide to
Renovate Right (^MiEW'^n^^fzAE^B Wi ) 7if#ISJSit
(CPSC)
cpscbmb ffiifi;ifnwsi;s sbssw
CPSC
4330 East West Highway
Bethesda, MD 20814-4421
1-800-638-2772
cpsc.gov or saferproducts.gov
mo)
Huofi^g 	 ^mmmmmmmi)m
 mmmuDf&fammmmmmmmtim 
HUD
451 Seventh Street, SW, Room 8236
Washington, DC 20410-3000
(202)402-7698
hud.gov/lead
nw mmmmiimRzmmmmmmmmmmm. 
S^HfnL8IPtM5iJE2P^^{I)#fe^ ,
U. S. EPA Washington DC 20460	EPA-747-K-12-001
U. S. CPSC Bethesda MD 20814	2020^1 R
U. S. HUD Washington DC 20410
17

-------
(EPA) itfeMUlKiJll

mm 1 (mn\ ust#mm mwftttm
>jii mmm mmmf\)
WEM
U.S. EPA Region 1
5 Post Office Square, Suite 100, OES 05-4
Boston,MA 02109-3912
(888) 372-7341
mm 2 (nf Effi mm\ 
Mit S)
WEM
U.S. EPA Region 2
2890 Woodbridge Avenue
Building 205, Mail Stop 225
Edison, NJ 08837-3679
(732) 906-6809
mm 3 (mmm 
	ESTEEM)
WEM
U.S. EPA Region 3
1650 Arch Street
Philadelphia, PA 19103
(215)814-2088
mm 4 PqlHzE/Sffl ffiHSiilffi 
)
WEM
U.S. EPA Region 4
AFC Tower, 12th Floor, Air, Pesticides & Toxics
61 Forsyth Street, SW
Atlanta, GA 30303
(404) 562-8998
mm s (jfjtg:Hi tmmm\ 
	immm MBfitMM)
imms
U.S. EPA Region 5 (LL-17J)
77 West Jackson Boulevard
Chicago, IL 60604-3666
(312) 353-3808
mm 6 (psisfeffl mmmmm im
U.S. EPA Region 6
1445 Ross Avenue, 12th Floor
Dallas,TX 75202-2733
(214) 665-2704
mm 7 ( Siiffl iSHSrM 8?SfS
U.S. EPA Region 7
11201 Renner Blvd.
Lenexa, KS 66219
(800) 223-0425
mm 8 ( its
mmw
U.S. EPA Region 8
1595 Wynkoop St.
Denver, CO 80202
(303)312-6966
mm 9	
JtMUM 	)
U.S. EPA Region 9 (CMD-4-2)
75 Hawthorne Street
San Francisco, CA 94105
(415)947-4280
mm 1 o (wizjeoffi sami mm
)
U.S. EPA Region 10(20-C04)
Air and Toxics Enforcement Section
1200 Sixth Avenue, Suite 155
Seattle, WA 98101
(206)553-1200
16

mmmmmmumj 
 JI! epa.gov/lead
ftii* mm 
B5
m 
 i& Mm *	cm
^ 
1

-------

tmuTmu m Mm ^ ma m a m i p 9 is ^ :
	qsammm (- fiiaisiBffji) 
	teAaiSKSKlEEi 
iimiiWTiM&m^ijM
.	 53SMfg
M 
 fss?tJi^#ifmAH
^mnmrnmixn

2
MMtuMUtpih
_h'M epa.gov/lead fP hud.gov/lead W.MM 1-800-424-LEAD
{5323)7mum \>mnmmmmmim
fe 
 if mm 1-800-426-4791 mm epa.
gov/safewater	
( cpsc ) mu
rnrnmmm^^m 1*1^1-800-638-2772 mmm cpscmh
cpsc.gov M saferproducts.gov.
 ig^$tn
I _hl!l epa.gov/leadsEH^pSl^inm'f4^:|/^1-800-424-LEAD M3l
 q[T&*fi
-------

imxft mimxmummm 
	 mmwnmu
ns mmmmmmm&mn mmmx. mmm&w.
wurnt&wmmnn 
^m^mm 4
rgretaj razarconj 
4 41978^ mumma^Mm5immaamm - 2008^ mnmmx
^^fipp^ffli;pL > mumgiuft^fipp^ffli;pL ssMtt mm
100 ppm
mmmmm
	 ^\>m

 mmmm
MSfJfE *BA* -^tI^T
5Et 	
/SAJSjSSJft1 JW^ :
mmm (f*Q&)
iw] MJl
^IbPlI
3

-------

ISsM>&L7kM6M12M*H5ffl$SM ftHSlq]l8M
24MH5MTISi 
n 	:
1^2;m^m
M t St1ft Eft fW M ^ ti2 lii 0it It 1J i$. H

u:ffl7j<^rpi
 ?mmm 
0^MMnl986^IyHM^M? 	
wniammmyKm^m 	
rnL 
MfflTKntTK ~ ?#; ~ )%^xm)%mw^m P7kn#^7kff 
M^MM^KntPIS ( MM*#! ) 
Hmp''(^0^)7Kf^'^A r])^\!^5^Hft#.Sl1/\TREE'S (
,f4 -
1-800-426-4791 	 m
1-800 424-LEAD.*
n mtMmmumm'immm 	
* li#^Hfn^BIIWA qH-UfiliFederal Relay Service SIS
1 -800-877-8339^TTYK5isSbSISfj|il >

-------
mm * mmmm-mmmmm*
( rrp ) umsiz^m
(mm-mmmtmmmm) xmm 
im-szm&m -.
/yz^
) i^a
tfelttlfE
The Lead-Safe
Certifed Guide to Renovate Right

 .
5$ - fc!l ~ HSi+lElIf TOIfE
^Kl100Jf^Mt
Kig)}S 	 mfm^TM^im >&mm
mwmmn mmm&immnm \\mmmmm &mm
0^ mummm K?fSii^rafi$ji 
7JE^^liI^il$RRPIfI^!3!ttI if $H epa.gov/
getleadsafe lEHsl The Lead-Safe Certifed Guide to Renovate
Right.
12

 nmm978^mmmm^xm mm^m mm
 1978^ 
2
m 
&mmsm (?i^j^^^h0<)}S)i^s^^;ji^^ .
 epa.gov/lead.
nmumnmm r^&L;ij ^&Lm7KSs^ffi^ii.o*^
-------
EUfeLjfflfeLjttJ5R*
mnmmm (mm mx m mmmmmm) m-im
 mm .
it Si Si Si 1=1
P^pp^i
 TO  ffilff ffiP^HB
aBiSr^g-ilJSMt 
MlEJSilJBffSffM ain)i^ffi^S^sftAfP5li5SU0<)^
mm.m mm^mmmmm u^amm @~f
m^j	.
^MftlIEs;ft;il^i^Aiil$;il^AMftB5Wm
m-mmn. mummi^mmEm\)ATymmm nmn
:
?)braiiM }j#Jf ^400 pprnmi
.	 iut () m,2oom\>A
Mmu 
6

tK :
iftW^{J>^40^(|jg/ft2) MSifWM]WM
[xg/ft2
^mm^moo ^g/ft2
P^ ( ^M14ffi15 ) M-hM epa.gov/lead MWM
1-800-424-LEAD (5323) 

-------

mmim* ta m	& in qjw
 #nl
 mmmmrnmmwm
\mvx&m% mwmmm nffl
immmmt^mm msm
 mmm
 a
ft mm^mmmm^^xim
mm -
 ra (
ikxrmfaM) ^mnrnm mm 
(jygi2H) mmm immmm
( RRP ) MSlttMllffilSIiS 

10

^~jjmmmm^mmmm
ae
nL '
Mt&Jj 
 ItMii :

IS/Si

wm^xm^myt (xrfj ft
^MsxftsiffijjsaffiMjBit ~=Ss5iUii
tEfPH ISIiSPIIWfi
t^wfciiw
^ . U. 
spe]  tm m
ft jfi ;S )| [SJ fit 5< S ^ Q ft Ptc "t ft fS /ib _l
Mffi &Si]lg#*fiS'ffcflSftii

 mmm#
7

-------

St If# (HSI12M) ^ :
 mus-m
 ^mmmmnmrnj- ikum
MlffiA 
8

mm&pt 	
^\mmmm. mi&mmnmjLm&wmm&mm} ( m 
imw^wmm^-m 	) 
IzSP/S/M)^in	
' M^MMK M 	
( ESI12M ) 
	 tsnmm mm. mm

-------