7TTT 55 AJ L
i m I1 =
AM<]^
United States
Environmental
Protection Agency
United States
Consumer Product
Safety Commission
.^ENT0p
% United States Department
* of Housing and Urban
1 Development

-------

 ^l978^ijiIIt6
-------

mmmmmmumj mmm
- J!i epa.gov/lead
t%:
mm 

-
ftii* mm mmmm^nm 
B5
m 
fommmmmmmmmmm^itmwwiw \m^n
M^U^}5fc )%}HMK 	'
 i& mm *
^'
Amim%mmmimw 
1

-------
*SqIlU5t!AMrt
$P^WT')5 figAfPiTFRrasSiiAfffiffllifc :
 ngAmixm. (^u^tfygtii \mmm3mwm:mmm) 
. ISA^MII^lESbi 
. 4 itt^it - %,mmmmm
Mmmmmmmwu
mm 
 ^ESHM^09&lieAg
%&; <
ap
q:i o mrnrnw

2

-------
mmmmm
	 ^\>m

mfmmmmm^m^ mmmm
Msm *ba* -^ti^T
5Et 	
/SAJSjSSJft1 JW^ :
fttS^0^BjPMjlllJ10<)##
mmm (f*Q&)
r: M
^IbPlI
3

-------

 flHSlq]l8M
24MH5MTISi 
mim^m
^mmmimA'smmsmmmm
IM tS St ifc Eft fW M ^ tl lii 0 WM It U i$. fxx H

-------

 nmm978^mmmm^xm mm^m mm
 1978^ mummitym^&m
2
m 
&mmsm (?i^j^^^h0<)}S)i^s^^;ji^^ .
c3ln/^/fi )
 epa.gov/lead.
nmumnmm r^&L;ij ^&Lm7KSs^ffi^ii.o*^
-------
EUfeLjfflfeLjttJ5R*
mnmmm (mm mx m mmmmmm) m-im
 mm .
it Si Si Si 1=1
P^pp^i
 TO  ffilff ffiP^HB
aBiSr^g-ilJSMt 
MlEJSilJBffSffM ain)i^ffi^S^sftAfP5li5SU0<)^
mm.m mm^mmmmm u^amm @~f
m^j	.
^MftlIEs;ft;il^i^Aiil$;il^AMftB5Wm
m-mmn. mummi^mmEm\)ATymmm nmn
:
?)braiiM }j#Jf ^400 pprnmi
.	 iut () m,2oom\>A
Mmu 
6

-------


mmmxftm mM^mw.mm ^
MM.JUTW^?S 	:
Mstxtmm.% (xrf) m.
^^^liilf^f MJlPIf
Mg. .

ftjfi )S M Wk HJ ]%. fS 1x JH ^ P it Pjc rP fS /it i.
)i OTffi?lbfIffi{bilMt}.!
 jumk
bmm^nnmmn. 
 maum
^imip=ip=ii 
7

-------

St If# (HSI12M) ^ :
 mus-m
 ^mmmmnmrnj- ikum
MlffiA 
8

-------

mm&pt 	
M!>tS*S5fttSB8t :
^}S)iOTM}Mffi}^g Sllllltffi .
^\mmmm. mi&mmnmjLm&wffim&mm} ( m 
) 
izfiP/Jt/M/i?Jn	
' M^MMK M 	
( H,it12M ) 
	 i& tsnmm mm.
iffi^ipDp mjwmbm^mm'mmm 
9

-------

mmim* ta m	& in qjw
 #nl
 mmmmrnmmwm
\mvx&m% mwmmm nffl
immmmt^mm msm
 mmm
 a
ft mm^mmmm^^xim
mm -
 ra (
ikxrmfaM) ^mnrnm mm 
JSStffl-gJS$5&SRaMt&mfti
(jygi2H) mmm immmm
( RRP ) MSlttMllffilSIiS 

10

-------

tK :
iftW^D{J>^40^(|jg/ft2) MSifWM]WM
ffliFg1^'>fi$250 [xg/ft2
^mm^moo ^g/ft2
P^ ( ^M14ffi15 ) M-hM epa.gov/lead MWM
1 -800-424-LEAD (5323) 
11

-------
mm * mmmm-mmmmm*
( rrp ) umsiz^m
(im-mmmtmnmm) xtm 
im-szm&m -.
/yz^
	) i^a
tfelttlfE
	m^-imum^mmmm^The Lead-Safe
Certifed Guide to Renovate Right

5$ ~ ~ Hatpin TOifE
	Kig)}S 	 mfm^TM^im >&mm
	mwmmn mmmmmmk \\mmmmm &mm
0^ mmrnrnm K?fSii^rafi$ji 
7JE^^liI^il$RRPIfI^!3!ttI if $H epa.gov/
getleadsafe lEHsl The Lead-Safe Certifed Guide to Renovate
Right.
12

-------

 ?mmm 
0^MMnl986^IyHM^M? 	zK 
i^\iina>txmmmmmmMf,
 Rffl;t7KM mmmmmmm 
rnL 
m^mmm^mmrn (mm*#!) 
,f4 -
 mmmmumbmtm7mM 
1-800-426-4791 	 mm
1-800 424-LEAD.*
m mtMmmumm'immm 	.
* li#^Hfn^BIIWA qH-UfiliFederal Relay Service SIS
13 1-800-877-8339^TTYK5isSbSISfj|il >

-------

	imxft mimxmummm 

	ns mmmmmmm&mn mimmx m%m*M
wf^sifi]wJUffl&Lwmmnn 
^m^mm 4
	rgretaj razarconj 
4 41978^ mnmma^Mm5imm^mu - 42008^ mummx
> mumgiuft^fipp^ffli;pL ssmft mm
100 ppm
14

-------
1 i epa.gov/lead hud.gov/lead 	1-800-424-LEAD
,f4 -
mmtm&mrMm m%m 1-800-426-4791 mm epa.
gov/safewater 7
rmmm sa$s*^ ( cpsc ) mist
^rnuummmu !IM1-800-638-2772 EIHM CPSC^-IH
cpsc.gov M saferproducts.gov.
MMlttMfniliJtOT
J_hl! epa.gov/leacHE^H^pSl^inm'fit-11!11/^!-800-424-LEAD JJsSU
lilies ta^SIt$A qjff<fft Federal Relay Service
^1-800-877-8339 	
15

-------
latfMI (EPA)
mmmmbmm:
mwiikMUi

mm 1 (mn\ justtsw mwftttm
>jii mmm mmmf\)
WEM
U.S. EPA Region 1
5 Post Office Square, Suite 100, OES 05-4
Boston, MA 02109-3912
(888) 372-7341
mm 2 (nf Effi mm\ 
MAM)
WEM
U.S. EPA Region 2
2890 Woodbridge Avenue
Building 205, Mail Stop 225
Edison, NJ 08837-3679
(732) 906-6809
mm 3 (mmm ipohm 
	ESTEEM)
WEM
U.S. EPA Region 3
1650 Arch Street
Philadelphia, PA 19103
(215)814-2088
mm 4 PqlfizEMM ffiHSiilffi 
#1 hSB:H1 
)
WEM
U.S. EPA Region 4
AFC Tower, 12th Floor, Air, Pesticides & Toxics
61 Forsyth Street, SW
Atlanta, GA 30303
(404) 562-8998
mm s (jfjtg:Hi 
	immm MBfitMM)
imms
U.S. EPA Region 5 (LL-17J)
77 West Jackson Boulevard
Chicago, IL 60604-3666
(312) 353-3808
mm 6 (psisfeffl mmmmm im
U.S. EPA Region 6
1445 Ross Avenue, 12th Floor
Dallas,TX 75202-2733
(214) 665-2704
mm 7 (ssiffl iisR/fffl mmm
U.S. EPA Region 7
11201 Renner Blvd.
Lenexa, KS 66219
(800) 223-0425
im 8 (	 mAmVi itsl
mmw
U.S. EPA Region 8
1595 Wynkoop St.
Denver, CO 80202
(303)312-6966
im 9	
JtMUM 	)
U.S. EPA Region 9 (CMD-4-2)
75 Hawthorne Street
San Francisco, CA 94105
(415)947-4280
me 10 (wizjeoffi sami mm
)
U.S. EPA Region 10(20-C04)
Air and Toxics Enforcement Section
1200 Sixth Avenue, Suite 155
Seattle, WA 98101
(206)553-1200
16

-------
;H#itnDnA$ (CPSC)
CPSCiiMB 
pp^-^n"iSJHP^ 	
CPSC
4330 East West Highway
Bethesda,MD 20814-4421
1-800-638-2772
cpsc.gov or saferproducts.gov
(HUD)
him^ mupmAm
nmrn^nmrnj- 	
HUD
451 Seventh Street, SW, Room 8236
Washington, DC 20410-3000
(202)402-7698
hud.gov/lead

U. S. EPA Washington DC 20460	EPA-747-K-12-001
U. S. CPSC Bethesda MD 20814	2020^1 R
U. S. HUD Washington DC 20410
17

-------
m'	m
6MDAT
&Ls -
mmmmbmw 
S^jJbRh 
X ^^Afl^l 
 -is^ mummis
ln)|? ^SIe/eI^X ( Hit 1 Off ) 

-------