CHRON
RODZINE
PRZED
OtOWIEM
WDOMU
Marzec 2021
EDA USA Agencja
\/CrM Ochrony
Srodowiska
USA Komisja ds.
Bezpieczehstwa
Konsumenta
Kontrola Produktow
Masowego Uzytk
^ENr0-
DEV^U
~ o
USA Departannent
Mieszkalnictwa
i Rozwoju Miasta

-------
Planujesz kupic, wynajac dom zbudowany przed
1978 rokiem?
Czy wiesz ze w wielu domach i mieszkaniach zbudowanych przed 1978 rokiem
znajduje si$ farba na bazie ofowu? Otow pochodzacy z farby, odpryskow
farby, czy kurzu, moze stanowic powazne zagrozenie dla zdrowia.
Czytajac t§ broszurf dowiesz sif:
•	Jakotowdostajesi§doorganizmu
•	Jaki wplyw na zdrowie ma otow
•	Jakzapobiegac zatruciom otowiem
•	Gdzie szukac wiecej informacji
Prawo Federalne wymaga aby osoby wynajmujqce lub kupujqce dom
czy mieszkanie wybudowane przed 1978 rokiem uzyskaly nastepujqce
informacje:
•	Sprzedajqcy musi podac informacje o obecnosci farby na bazie otowu przed
sprzedaza domu.
•	Kontrakt kupna-sprzedazy musi zawierac specjaln^ form§ dotyczqc^ farby na
bazie otowiu. Kupuj^cy ma 10 dni na sprawdzenie czy w domu jest farba na
bazie otowiu.
•	Jezeli w domu jest farba na bazie otowiu wowczas przed podpisaniem
umowy wynajmu wtciasciciel musi o tym poinformowac wynajmujqcego.
Do umowy powinna bye dolqczona forma dotycz^ca istnienia farby na bazie
oiowu i informacja o zagrozeniu zdrowia z tym zwi^zanym.
Przeprowadzajqc remonty, naprawy czy malowanie w domu czy
mieszkaniu zbudowanym przed 1978 rokiem:
•	Przecztaj broszure wydana przez Agencjf Ochrony Srodowiska (EPA), "The
Lead-Safe Certified Guide to Renovate Right', jest to przewodnik dla firm
i pracownikow budowlanych jak prowadzic prace w domach w ktorych
znajduje si§ farba na bazie otowiu.

-------
Kilka prostych zaleceri jak ochronic swoj^ rodzin^
przed zatruciem farb^ na bazie otowiu
Jesli w domu znajduje si§ farba na bazie otowiu:
•	Nie usuwaj far by na bazie otowiu sam.
•	Dbaj o malowane powierzchnie.
•	A by sprawdzc czy w twoim domu jest farba na bazie otowiu,
zajrzyj na strone: epa.gov/lead. Zatrudnij inspektora.
•	Porozmawiaj z wlascicielem budynku a by naprawil
powierzchnie z popekanq badz luszczacq sie farbq.
•	Regularnie przecieraj parapety, podtogi i inne powierzchnie.
•	Podczas remontu nalezy zapobiec wytwarzaniu kurzu.
•	Do remontu, reperacji czy malowania zatrudniaj tylko finny z
licencjq wydanq przez stan badz EPA.
•	Przed kupnem, wynajeciem czy remontem domu zrob test na
obecnosc farby na bazie otowiu.
•	Popros swojego lekarza a by zrobit testy na otow dzieciom.
Lekarz robi proste testy na obecnosc otowiu pobierajqc krew z
palca.
•	Myj dzieciom rece, czesto myj butelki, smoczki i zabawki.
•	Dzieci powinny dostawac zdrowe jedzenie bogate w zelazo,
wapno i witamine C.
•	Przed wejsciem do domu zdejm buty lub wytrzyj je dobrze.
1

-------
Drogi Wnikania Otowiu do Organizmu
Ofow moze dostac si§ do organizmu dorostego i dziecka:
•	Wdychajac kurz powstaj^cy podczas remontu, przy reperacjach czy
malowaniu powierzchni maiowanych farb^ na bazie oiowiu.
•	Poiykaj^c kurz ktory osiadl na jedzeniu czy powierzchniach gdzie
jedzenie jest przygotowywane, badz biorac do ust rece lub inne
przedmioty pokryte kurzem.
Ofow jest najbardziej niebezpieczny dla dzieci ponizej 6-ego roku
zycia.
•	Mozg i uklad nerwowy
dziecka jest bardziej
wrazliwy na niszcz^ce
dziatanie otowiu.
•	Rozwijaj^cy si
-------
Skutki zatrucia otowiem
Otow uszkadza organizm na wiele sposobdw. Nalezy wiedziec ze
nawet niskie dawki ofowiu mogq spowodowac nieodwracalne szkody
w organizmie dziecka.
Nie wykryty wczesnie otow w organizmie
dziecka moze spowodowac
•	Uszkodzenie ukfadu nerwowego i nerek
•	Kfopoty z naukq i koncentracjq,
oraz niedorozwoj umysfowy
•	Problemy z mowq i zachowaniem
(nadpobudliwosc)
•	Problemy ze stuchem
Podczas gdy mate ilosci otowu w
organizmie sq czesto notowane, to
jednakwysoka koncentracja ofowiu
w organizmie dziecka ma dewastujqce
dziafanie i moze doprowadzic do smierci.
Uszkodzenie nerwu
mozgowego
Uktad rozrodczy
problemy
(dorosty)
Jakkolwiek otow jest najbardziej niebezpieczny
dla dzieci to jednak dorosli tez mogq odczuwac
skutki zatrucia otowiem.
Otow jest niebezpieczny takze dla dorostych:
•	Powikfania ci^zowe
•	Problemy z pfodnoscia zarowno u kobiet jak i mezczyzn
•	Problemy z podwyzszonym cisnieniem krwi podczas ci^zy
•	Wysokie cisninie krwi
•	Rozstroj nerwowy
•	Kfopoty z koncentracja i zapamietywaniem
•	Bole miesni i stawow
•	Problemy z ukfadem trawiennym

-------
Testy na poziom otowiu w organizmie
Jezeli myslisz ze farba na bazie otowiu znajduje si§ w twoim domu,
popros fekarza o zrobienie dzieciom testow na otow.
Poziom otowiu we krwi u dzieci zwykle szybko wzrasta miedzy 6 a 12
miesiqcem zycia i osiqga szczytowy poziom w 18 - 24 miesiacu zycia.
Porozmawiaj z lekarzem dziecka o badaniach. Proste badanie krwi
pokaze jaki jest poziom otowiu w organizmie. Badania krwi zaleca
sie dla:
•	Dzieci w wieku 1- 2 lat
•	Dzieci lub innych cztonkow rodziny ktorzy mieli kontakt z wysokim
stqzeniem otowiu
•	Dzieci ktore objete sa stanowym lub miejscowym programem
bezptatnego badania krwi
Lekarz prowadzqcy wyjasni wynik badania i ewentualnq potrzeb^
dodatkowych testow.

-------
Miejsca w Domu Gdzie Cz^sto Znajduje si§ Farba na
Bazie Otowiu
lm starszy dom tym wieksze prawdopodobiehstwo znalezienia farby
ofowiowej.1
W wielu domach zbudowanych przed 1978 w tym; mieszkaniach
prywatnych, budynkach stanowych i federalnych a takze
placowkach opieki nad dziecmi znajduje si§ farba na bazie
otowiu. W 1978 roku rzqd federalny zakazaf stosowania farb
zawierajqcych ofow.2
Na stronie 7 znajduje sie informacja jak sprawdzic, czy farba jest farbq
na bazie otowiu.
Otow najczesciej znajduje si§:
•	W domach i placowkach opieki nad dziecmi w miescie, na wsi lub na
przedmiesciach,
•	W prywatnych domach i wielomieszkaniowych budynkach,
•	Na powierzchniach wewnqtrz i na zewnqtrz domu oraz,
•	Wziemi wokof domu (ziemia moze zawierac ofow z farby zewnetrznej
lub innym zrodfem moze bye uprzednio uzywana benzyna z
otowiem).
Wiecej o zrodfach otowiu mozna znalezc na stronie: epa.gov/lead.
1	"Farba na bazie otowiu"jest obecnie definiowana przez rza.d federalny jako farba z
zawartoscia otowiu wi^ksza lub rownq 1,0 miligrama na centymetr kwadratowy
(mg/cm2) lub wiecej niz 0,5% masy.
2	"Farba zawieraja.ca otow"jest obecnie definiowana przez rza.d federalny jako otow
zawarty w nowej wysuszonej farbie w ilosci wagowej powyzej 90 cz^sci na milion
(ppm).
5

-------
Identyfikacja Farby na Bazie otowiu i Zagrozenie
Skazeniem Farba na Bazie Otowiu
Stara tuszczqca sif farba na bazie otowiu (odpryski, p$kni$cia lub
inne uszkodzenia) stanowi zagrozenie dla zdrowia i wymaga szybkiego
naprawienia. Uwaga: Farba na bazie otowiu moze rowniez stanowic
zagrozenie, jesli jest na powierzchniach ktore dzieci mogq gryzc lub ktore
ulegajq intensywnemu zuzyciu, jak na przyktad:
•	Na oknach i parapetach
•	Na drzwiach i futrynach
•	Na schodach, por^czach, balustradach i werandach
Powierzchnie malowane farbq na bazie otowiu zwykle nie stanowiq
zagrozenia, jesli sa w dobrym staniei jesli nie znajdujq si§ na powierzchni,
takiej jakfutryna okienna.
Kurz z otowiem tworzy si§ gdy farba na bazie otowiu jest skrobana,
szlifowana lub ogrzewana. Kurz z otowiem tworzy si§ rowniez na
powierzchniach malowanych zawierajqcych wypuklosci ktore si§ ze sobq
scierajq. Osiadty kurz podczas odkurzania badz zamiatania ponowie dostaje
si§ do powietrza i moze opasc na powierzchnie i przedmioty, ktorych
dotykajq ludzie.
EPA obecnie definiuje nast^pujqce standarty dla kurzu z otowiem jako
niebezpieczne:
•	10 |ag/ft2 (mikrogramow na stop§ kwadratow^) dla podtog, w tym
wyktadziny podtogowe
•	100 ng/ft2 dla parapetow wewn^trznych
Otow w ziemi moze stanowic zagrozenie, gdy dzieci bawiq si§ w ziemi lub
gdy ludzie przynoszq ziemi§ do domu na butach. EPA obecnie definiuje
nast^pujqce wartosci otowiu w ziemi jako niebezpieczne:
•	400 cz^sci na milion (ppm) i wi^cej na gotej ziemi
•	1200 ppm (srednio) i wi^cej na pozostatym obszarze
Pamiftaj, ze kurz z otowiem z tuszczqcej sif farby - ktory widac - i kurz
z otowiem - ktorego nie widac gotym okiem - stanowi zagrozenie dla
zdrowia
Jedynym sposobem sprawdzenia, a by wykluczyc zagrozenie zatrucia otowiem
z farby, kurzu lub ziemi, jest wykonanie testow. Na nast^pnej stronie opisano,
jak to zrobic.
6

-------
Sprawdz czy w domu jest otow
Jest kilka sposobow aby srawdzic czy w domu znajduje si$ farba na
bazie otowiu:
• Inspekcja Przeszkolony i posiadajqcy licencj^ inspektor sprawdzi twoj
dom uzywajqc:
• Przenosnej maszyny do fluorescencji
rentgenowskiej (XRF)
•	Ocena ryzyka odpowie na pytanie czy
twoj dom ma jakiekolwiek zagrozenia	Nilfl
zwiqzane z otowiem z farby, kurzu lub ziemi.
Przeszkolony specjalista z licencjq pobierze:	W W
•	Probki ze zniszczonej farby z drzwi,	V ¦
oknien, podtog, schodow, i scian 0
•	Probki kurzu w poblizu pomalowanych
powierzchni i gotej ziemi przy domu
•	Wysle do laboratorium pobrane probki farby, kurzu i ziemi
•	Potqczenie inspekcji i oceny ryzyka pokaze czy w twoim domu
znajduje si$ jakiekolwiek zagrozenie dla zdrowia i gdzie to zrodlo
zagrozenia si$ znajduje.
Koniecznie przeczytaj raport, ktory otrzymates po inspekcji lub ocenie
ryzyka i zapytaj o wszystko czego nie rozumiesz.
• Pobierajqc probki farb i wysylajqc je do
badari laboratoryjnych
7

-------
Sprawdzanie domu pod k^tem ofowiu, ci^g daiszy
W przygotowaniu remontu, reperacji lub malowania w domach
budowanych przed 1978 rokiem pracownicy budowlani z licencjq
tpatrz strona 12) powinni:
•	Pobrac probki odpryskow far by, a by okreslic, czy farba na bazie
ofowiu jest obecna w przeznaczonym do remontu pomieszczeniu
i wysyfac je do analizy do laboratorium uznanego przez EPA. Tylko
Inspektor lub Specjalista do oceny ryzyka mogq pobrac probki
•	Mozna uzyc zestawow do testowania uznanych przez EPA, a by
okreslic, czy farba na bazie ofowiu jest obecna (ale nie w mieszkaniu
otrzymujqcym pomoc federalnq)
•	Jesli nie wiesz czy farba na bazie ofowiu jest obecna staraj
sie przestrzegac wszelkich praktyk zmniejszaj^cych ryzyko
rozprzestrzeniania sie kurzu.
Istniejq stanowe i federalne programy zapewniajqce, ze testy sq
wykonane bezpiecznie, rzetelnie i skutecznie. Skontaktuj sie z agencjq
stanowq lub lokalnq a by uzyskac wiecej informacji, odwiedz strone
epa.gov/lead, lub zadzwoh pod numer 1-800-424-LEAD (5323), a by
uzyskac liste kontaktow w twojej okolicy.3
3 Osoby zzaburzeniami stuchu lub mowy mogq uzyskac dost^p do tego numeru za
posrednictwem TTY, dzwoniqc do Federal Relay Service pod numer 1-800-877-8339.
8

-------
Co mozesz teraz zrobic, aby ochronic swoj^ rodzin^
Jesli podejrzewasz, ze w twoim domu wyst^puje zagrozenie
zwiqzane z farba na bazie otowiu: podejmij kroki w cefu
wyeliminowania zagrozenia:
•	Jesli wynajmujesz dom/mieszkanie powiadom wfasciciela o
fuszczqcej sie lub popekanej farbie.
•	Utrzymuj malowane powierzchnie wolne od kurzu. Przecieraj
podfogi, ramy okienne, parapety i inne powierzchnie raz w
tygodniu. Uzyj mopa lub gqbki i cieptq wode, dodaj uniwersalny
srodek czyszcz^cy. (Pamietaj - nigdy nie mieszaj razem amoniaku i
wybielaczy, poniewaz moze siq wytworzyc niebezpieczny gaz).
•	Ostroznie zmiec popekane kawafki farby aby nie wytwarzac kurzu i
dokfadnie umyj te powierzchnie.
•	Czesto podczas sprzqtania zmieniaj wode i dokfadnie plucz gqbki i
mopa.
•	Czesto myj rece i rece dzieci, zwfaszcza przed jedzeniem a takze przed
snem.
•	Utrzymuj miejsca zabaw w czystosci. Myj regularnie butelki, smoczki i
zabawki.
•	Nie pozwalaj dzieciom gryzc parapetow okiennych lub innych
pomalowanych powierzchni a takze jedzenia na podfodze.
•	Do remontow, reperacji/napraw lub malowania nalezy zatrudniac
wyfqcznie firmy posiadajqce licencje i uprawnienia do pracy w
domach budowanych przed 1978 rokiem (patrz strona 12).
•	Wycieraj lub zdejmuj buty przed wejsciem do domu aby uniknqc
wniesienia otowiu zziemi.
•	Upewnij sie, ze dzieci jedzq pozywne, niskotfuszczowe posifki bogate
w zelazo oraz waph, np. szpinak czy produkty mleczne. Dzieci z dobrq
dietq absorbujq mniej otowiu.

-------
Jak Wyeliminowac Skazenie Otowiem
Nieumiej^tnie usuwana farba na bazie
otowiu badz nierozwazne uszkodzenie
powierzchni nia malowanych moze
spowodowac powstanie duzej ilosci
kurzu z otowiem a tym samym
wykreowac sytucje niebezpieczne
dia zdrowia.
•	Oprocz codziennego sprz^tania
i dobrego odzywiania,
rnozesz tymczasowo zapobiec
rozprzestrzenianiu si? kurzu poprzez
napraw? uszkodzonych powierzchni
malowanych czy posiania trawy aby
przykryc ziemie skazon^ otowiem. Te
dziatariia tymczasowe ale chwilowo
pomocne,
•	Do prac przy remontach, reperacjach lub malowaniu nalezy zatrudnic
fachowcow z licencj^ EPA lub stanow^ ktorzy zminimalizuj^ skazenie
pomieszczeh otowiem poniewaz sa przeszkoleni w stosowaniu
bezpiecznych metod przy pracy z powierzchniami malowanymi farb^
na bazie otowiu.
•	Aby trwale usun^c zagrozenia zwi^zane z otowiem, powinienes
zatrudnic tylko finny z licencjq. Permanentne usuniecie farby na
bazie otowiu polega na usuwaniu lub uszczelnianiu powierzchni
specjalnymi materiatami.
Zawsze korzystaj z ustug przeszkolonego fachowca z licentjq.
•	Zatrudnij firm? z licencjq Lead-Safe (patrz strona 12) do
przeprowadzenia remontu, reperacji lub malowania (RRP).
•	Aby permanentnie usun^c farb? na bazie otowiu, zatrudnij firm? z
licencj? specjlizujqc^ si? w bezpiecznym usuwaniu otowiu. Firma
dysponuje odpowiednia wiedza i sprz?tem.
Firmy te zatrudniaj^ wykwalifikowanych pracownikow ktorzy
przestrzegaj^ rygorystycznych zasad bezpieczehstwa okreslonych
przez ich stan lub przez rz^d federalny.
10

-------
Eliminowanie zagrozeri zatrucia ofowiem, ci^g dalszy
Jesli w twoim domu/mieszkaniu wykonano pernanentne usuni^cie
otowiu czyfi takzwany "abatement"- wowczas po zakohczeniu pracy
firma remontowa musi oczyscic pomieszczenie/pomieszczenia zeby
testy ktore przeprowadzi inspektor na zawartosc ofowiu u kurzu byfy
ponizej nastepuj^cych wartosci:
•	10 |jg/ft2 (mikrogramow na stope kwadratowq) dla podfog, w tym
wykfadzin dywanowych
•	100 |jg/ft2 dla parapetow wewnetrznych
•	400 pg/ft2 dla ram okiennych
Fakt calkowitego usuni^cia ofowiu z domu nie oznacza ze kurz z
otowiem nle moze ponownie pojawic sie w twoim domu.
•	Uzywaj odkurzacza HEPA odkurzajqc meble i inne przedmioty.
•	Regularnie myj podfogi, parapety, ramy okienne i inne twarde
powierzchnie g^bkq z uniwersalnym srodkiem czyszczqcym.
Wiecej informacji mozna znalezc na stronie 9. Po pomoc w
zlokalizowaniu firmy/specjalisty z licencjq ds. redukcji emisjii kurzu z
far by na bazie olowiu, zadzwoh do stanowej lub lokalnej agencji (patrz
strony 15 i 16), a takze epa.gov/lead, lub zadzwoh pod numer
1 -800-424-LEAD.
11

-------
Remonty, reperacje lub malowanie w domach gdzie
jest Farba na bazie otowiu
Jesli planujesz remont, reperacje lub malowanie (RRP) w domu,
szkole czy przedszkolu zbudowanym 1978 rokiem, fima ktorq
zatrudnisz musi miec licencj^ stanow^ badz EPA
•	Zostari Lead-Safe Certified firmq zatwierdzonq i
autoryzowanq przez EPA badz stan
•	Zatrudniaj przeszkolonych specjalistowz
kwalifikacjami ktorzy stosujq si$ do okreslonych
zasad bezpieczenstwa przy usuwaniu otowiu i
stosujq praktyki zapobiegajqce zanieczyszczeniu
otowiem
•	Zapoznaj si$ z broszurq EPA "The Lead-Safe Certified
Guide to Renovate Right'
Wykonawcy RRP pracujqcy w domach i placowkach
opieki nad dziecmi zbudowanych przed 1978 roku muszcj
przestrzegac nast^pujacych praktykw pracy:
•	Pomieszczenie ktore jest remontowane musi bye zamkni^te,
aby kurz i inne zanieczyszczenia nie przedostaly si$ do innych
pomieszczen. Pomieszczenie to powinno bye odgrodzone
plastikowymi zastonami i powinny bye powieszone znaki
ostrzegawcze.
•	Nie stosuja metod ktore produkuja duze ilosci kurzu
zanieczyszczonego otowiem. Niektore metody produkujq tak duzo
kurzu ze ich stosowanie jest zabronione. Metody zabronione to:
•	Otwarte palenie lub podpalanie
•	Szlifowanie, struganie, igtowanie lub piaskowanie za
pomocq elektro-narz^dzia i sprz^tu bez ostony i przystawki
prozniowej HE PA
•	Uzywanie opalarki w temperaturach wyzszych niz 1100°F
•	Przestrzegajq codziennego sprzatania po zakonczeniu wszystkich
prac. Powierzchnie musia bye oczyszczone za pomocq specjalnych
metod czyszczenia.
•	Usuwajcj odpady w odpowiedni sposob. Zbierajq odpady do workow
plastikowych i podczas transportu upewnijq si§, ze worki sq szczelnie
zamkniete i nie uwalniajq kurzu i zanieczyszczen. Aby dowiedziec si§
wi§cej o wymaganiach EPA, zajrzyj na strong; epa.gov/getleadsafe lub
przeczytaj "The Lead-Safe Certified Guide to Renovate Right'.
12

-------
Inne zrodta otowiu
Otow w wodzie pitnej
Najczestszym zrodfem otowiu w wodzie pitnej sq rury otowiane, krany i
osprzet.
Rury otowiane czesciej mozna znalezc w starszych miastach i domach
budowanych przed 1986 rokiem.
W wodzie pitnej nie czuc zapachu ani smaku otowiu.
Aby dowiedziec sie czy masz otow w wodzie pitnej, zrob testy wody
pitnej. Pamietaj, ze starsze domy z prywatnq studniq mogq miec
rowniez instalacje wodno-kanalizacyjnq zawieraj^cq otow.
Aby zmniejszyc otow w wodzie pitnej:
•	Uzywaj wyfqcznie zimnej wody do picia, gotowania i rzygotowywania
mleka dla niemowl^t. Pamietaj, ze gotowanie wody nie usuwa otowiu
z wody.
•	Przed uzyciem wody odkrec kran na kilka sekund.
•	Regularnie czysc sitko w kranie.
•	Jesli uzywaszfiltra do usuwania otowiu, przeczytaj instrukcje kiedy
nalezy wymienic wkfad. Przeterminowany wkfad bedzie mniej
skuteczny w usuwaniu otowiu.
Skontaktuj sie z firmq wodociqgowq, aby ustalic, czy rura, ktora fqczy
twoj dom z wodociqgiem (nazywana liniq serwisowq) jest wykonana
z otowiu. Firma wodociqgowa w twojej okolicy moze rowniez udzielic
informacji o poziomie otowiu w wodzie pitnej w twoim systemie.
Aby uzyskac wiecej informacji na tern at otowiu w wodzie pitnej,
zadzwon do EPA 1 -800-426-4791, jest to Infolinia dotyczqca
bezpiecznej wody pitnej. Jesli masz inne pytania dotyczqce
zapobiegania zatruciom otowiem, zadzwon 1-800-424-LEAD*
Zadzwon do lokalnego wydziafu zdrowia lub finny wodociqgowej,
aby dowiedziec sie wiecej jak zbadac jakosc wody lub zajrzyj na
strone epa.gov/safewater, po wiecej informacji. Niektore stany
lub zakfady uzytecznosci publicznej oferujq programy badania
wody dla mieszkaricow. Skontaktuj sie ze stanowym lub lokalnym
przedsiebiorstwem wodociqgowym po wiecej informacji.
* Osoby z zaburzeniami stuchu lub mowy mogq uzyskac dost?p do tego numeru za
posrednictwem TTY, dzwoniqc do Federalnej Stuzby Przekaznikowej pod numer
1-800-877-8339.
13

-------
Inne zrodta otowiu, ci^g daiszy
•	Huty otowiu lub inne gafezie przemysfu uwalniajq ofow do
powietrza.
•	Twoja praca. Jesli pracujesz z ofowiem, mozesz przeniesc go do
domu na powierzchni data (rece, twarz, wfosy) lub ubraniu. Wez
prysznic i przebierz sie przed powrotem do domu. Ubrania robocze
nalezy prac codziennie i nie mieszac z innq odziezq.
•	Hobby wykorzystuj^ce ofow, takiejak wytwarzanie ceramiki, witrazy,
lub odnawianie mebli. Zadzwoh do lokalnego wydziafu zdrowia po
informacje o inne hobby, ktore mogq wykorzystywac ofow.
•	Stare zabawki i meble mogty bye pomalowane farbami
zawierajqcymi ofow. Starsze zabawki i inne produkty dla dzieci mogq
miec czesci, ktore zawierajq ofow.4
•	Zywnosc i pfyny gotowane lub przechowywane w szkle, krysztatach,
ceramice czy porcelanie mogq zawierac otow.
•	Ludowe lecznicze srodki uzywane doraznie na problemy zofqdkowe
takiejak "greta"czy"azarcon."
4 W 1978 r. rzad federalny zakazat zabawek i innych produktow dla dzieci wtym mebli
z farba zawieraja.ca otow. W 2008 r. rza.d federalny zakazat uzycia jakiejkolwiek farby
z otowiem w produktach dla dzieci. Obecnie, rza.d federalny zakazuje otowiu w
ilosciach przekraczaja.cych 100 ppm wagowo w mqkszosci produktow dla dzieci.
14

-------
Po wi^cej informacji
Krajowe Centrum Informacji o ofowiu
Dowiedz sie, jak chronic dzieci przed zatruciem ofowiem i zdobyc inne
informacje o zagrozeniu zwiqzanyn z ofowiem. Strona: epa.gov/lead i
hud.gov/lead lub zadzwoh pod numer 1-800-424-LEAD (5323).
Gorqca linia EPA ds. bezpiecznej wody pitnej
Aby uzyskac informacje na temat ofowiu w wodzie pitnej, zadzwoh pod
numer 1-800-426-4791 ub odwiedz strone epa.gov/safewater.
Infolinia Komisji ds. Bezpieczenstwa Produktow Konsumenckich
(CPSC)
Aby uzyskac informacje na temat ofowiu w zabawkach i innych
produktach, czy zgfosc niebezpieczny produkt lub uraz zwiqzany z
produktem, zadzwoh 1-800-638-2772 lub odwiedz strone CPSC
cpsc.gov lub saferproducts.gov.
Paristwowe i lokalne agencje zdrowia i srodowiska
Niektore stany, rezerwaty i miasta majq wfasne regufy dotyczqce farb
na bazie ofowiu. Skontaktuj sie z lokalnq agencjq, aby dowiedziec
sie, jakie przepisy obowiazujq w twoim rejonie. Wiekszosc agencji
moze rowniez udzielic informacji na temat obecnosci ofowiu w
twojej okolicy oraz o mozliwych zrodfach pomocy finansowej do
zmniejszania zagrozeh zwiqzanych z ofowiem. Aktualny adres i telefon
stanowych lub lokalnych agencji znajdziesz na stronie: epa.gov/lead,
lub skontaktuj sie z Krajowym Centrum Informacyjnym o ofowiu pod
numerem 1-800-424-LEAD.
Osoby z zaburzeniami sfuchu lub mowy mogq uzyskac dostep
do kazdego z tych numerow telefonow za posrednictwem
TTY, dzwoniqc pod bezpfatny numer Federalnej Sfuzby
Przekaznikowej 1-800-877-8339.
15

-------
Amerykariska Agencja Ochrony Srodowiska (EPA)
Biura Regionalne
Misjq EPA jest ochrona zdrowia ludzkiego i srodowiska. Twoje
regionalne biuro EPA moze udzielic dalszych informacji dotyczqcych
przepisow i programow zwiqzanych z ofowiem.
Region 1 (Connecticut, Massachusetts, Maine,
New Hampshire, Rhode Island, Vermont)
Kontakt z regionalnym liderem
Region US EPA 1
Plac Post Office 5, apartament 100, OES 05-4
Boston, Massachusetts 02109-3912
(888) 372-7341
Region 2 (New Jersey, Nowy Jork, Portoryko,
Wyspy Dziewicze)
Kontakt z regionalnym liderem
Region US EPA 2
2890 Woodbridge Avenue
Budynek 205, przystanek pocztowy 225
Edison, NJ 08837-3679
(732) 906-6809
Region 3 (Delaware, Maryland, Pensylwania,
Wirginia, DC, Wirginia Zachodnia)
Kontakt z regionalnym liderem
Region US EPA 3
Ulica tukowa 1650
Filadelfia, Pensylwania 19103
(215)814-2088
Region 4 (Alabama, Floryda, Georgia,
Kentucky, Missisipi, Karolina Potnocna,
Potudniowa, Ka rol ina, Ten nessee)
Kontakt z regionalnym liderem
Region US EPA 4
Wieza AFC, 12. pi^tro, Powietrze, pestycydy i
substancje toksyczne
61 Forsyth Street, SW
Atlanta, GA 30303
(404) 562-8998
Region 5 (Illinois, Indiana, Michigan,
Minnesota, Ohio, Wisconsin)
Kontakt z regionalnym liderem
US EPA Region 5 (LL-17J)
77 West Jackson Boulevard
Chicago, IL 60604-3666
(312) 353-3808
Region 6 (Arkansas, Luizjana, Nowy
Meksyk, Oklahoma, Teksas, i 66 plemion)
Kontakt z regionalnym liderem
Region US EPA 6
Aleja Rossa 1445,12 pi^tro
Dallas,Teksas 75202-2733
(214) 665-2704
Region 7 (Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska)
Kontakt z regionalnym liderem
Region US EPA 7
11201 Renner Blvd.
Lenexa, KS 66219
(800) 223-0425
Region 8 (Kolorado, Montana, Potnoc
Dakota, Dakota Potudniowa, Utah,
Wyoming)
Kontakt z regionalnym liderem
Region US EPA 8
1595 ul. Wynkoopa
Denver, CO 80202
(303)312-6966
Region 9 (Arizona, Kalifornia, Hawaje,
Nevada)
Kontakt z regionalnym liderem
US EPA Region 9 (CMD-4-2)
Ulica Hawthorne 75
San Francisco, CA 94105
(415) 947-4280
Region 10 (Alaska, Idaho, Oregon,
Waszyngton)
Kontakt z regionalnym liderem
US EPA Region 10(20-C04)
Sekcja Egzekwowania Powietrza iToksyk
1200 Szosta Aleja, Apartament 155 Seattle,
Waszyngton 98101
(206)553-1200
16

-------
Komisja ds. Bezpieczenstwa Produktow
Konsumenckich (CPSC)
CPSC chroni spofeczenstwo przed ryzykiem nabycia produktow
niewiadomego pochodzenia poprzez edukacje, standardy
bezpieczenstwa, dziafania i ostrzezenia. Skontaktuj sie z CPSC
w celu uzyskania dalszych informacji dotyczqcych bezpieczenstwa
produktow konsumenckich i przepisow.
CPSC
4330 Autostrada Wschodnio-Zachodnia
Bethesda,MD 20814-4421
1-800-638-2772
cpsc.gov lub saferproducts.gov
Departament Mieszkalnictwa i Urbanistyki Stanow
Zjednoczonych (HUD)
Misjq HUD jest tworzenie silnych, zrownowazonych, integracyjnych
spofecznosci i wysokiej jakosci domow ktore sa dostepne dla
wszystkich. Ponizej jest podany adres i telefon a by uzyskac informacje
dotyczqce mieszkah czy domow zbudowanych przed 1978 rokiem
wolnych od ofowiu.
HUD
451 Siodma ulica, SW, pokoj 8236
Waszyngton, DC 20410-3000
(202)402-7698
hud.gov/lead
Ten dokument jest ogolnie dost^pny i moze bye kopiowany przez osob$ lub organizacj^. Informacje
zawarte wtej broszurze oparte na aktualnych danych naukowych i technicznych i odzwierciedlaj^
prawa ustalone przez agencje stanowe i federalne. Post^powanie zgodnie z zaleceniami mieszczonymi
wtej broszurze niekoniecznie bfdzie skuteczne we wszystkich sytuacjach czy zapewni ochron^
zdrowia przed zatruciem olowiem.
U.S. EPA Waszyngton DC 20460 U.S.	EPA-747-K-12-001
CPSC Bethesda MD20814 USA HUD	Marzec 2021
Waszyngton 20410
17

-------
UWAGA
Otow z Far by, Kurzu i Ziemi
Wokot Domu Moze bye Niebezpieczny,
jesli jest Niewlasciwie Usuwany
•	Dzieci ponizej 6 roku zycia sq najbardziej narazone na
zatrucie otowiem w domu.
•	Obecnosc otowiu w twoim sr odowisku moze zaszkodzic
matym dzieciom a takze tym jeszcze nienarodzonym.
•	Do my, szkoty i przedszkola oraz inne placowki opieki
nad dziecmi wybudowane przed 1978 rokiem,
prawdopodobnie zawierajq farb^ na bazie otowiu.
•	Nawet dzieci, ktore wydajq si^ zdrowe, mogq miec wysoki
poziom otowiu we krwi.
•	Malowane powierzehnie farbq na bazie otowiu lub
niewtasciwie usuwana farba zwi^ksza zagrozenie zatrucia
otowiem.
•	Otow moze dostac si^ do organizmu poprzez oddychanie,
lub wnoszqc do domu ziemie zanieczyszczonq farbq
zawieraj^cq otow, lub potykajqc kurz z otowiem.
•	Jest wiele mozliwosci zmniejszenia zagrozenia zatrucia
otowiem. Ogolnie rzecz biorqc, farba na bazie otowiu,
ktora jest w dobrym stanie, nie stanowi zagrozenia
(patrz strona 10).

-------