Ephemeroptera Distinct Taxa Richness

quantiles

	not measured
o lo

med

	hi

0	5	10	15	20

Ephemeroptera Distinct Taxa Richness

Source: www.epa.gov/bioiweb1/statprimer/


-------