Shredder % Distinct Taxaquantilesnot measured

o

lomedhi

10	15	20

Shredder % Distinct Taxa

Source: www.epa.gov/bioiweb1/statprimer/


-------